Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица

Уважаеми клиенти,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с публикувания от БНБ, съгласно чл. 120 от Закона за платежните услуги и платежните системи, среден размер на таксите за услуги по платежни сметки на потребители за 2019 г., са приети промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица на Интернешънъл Асет Банк АД, които влизат в сила, считано от 01.06.2019 г. Измененията са свързани с таксите по платежни сметки за основни операции.

 

Ако в срок до 31.05.2019 г., включително, в банката няма постъпило изрично уведомление за неприемане на промените, същите ще се считат за приети от всички клиенти потребители на банката. При наличие на изрично писмено уведомление от клиент потребител до изтичането на посочения срок за неприемане на промените в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, същият може да прекрати незабавно сключения с банката рамков договор, без да носи отговорност за разноски и обезщетения свързани с прекратяването.

 

С извършените промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица може да се запознаете във всеки банков салон на Интернешънъл Асет Банк АД и на  http://www.iabank.bg/bg/tariffs

 

От Ръководството на Интернешънъл Асет Банк АД