Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Разплащателна сметка

Разплащателна сметка

Разплащателната сметка е многофункционална сметка, която осигурява възможност за  извършване на ежедневни операции.

Банката открива и поддържа разплащателни сметки в лева и във всички основни чуждестранни валути: евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири.

 • Управлявате текущо паричните си средства, като в комбинация с Асет Онлайн или фирмена банкова карта имате непрекъснат достъп до тях, навсякъде по света;
 • Теглите и внасяте средства, без да губите лихвен доход;
 • Нареждате и получавате преводи на парични средства в страната и чужбина;
 • Превеждате автоматично заплати на служители по техните сметки;
 • Заплащате автоматично задължения за комунални услуги, данъци чрез съгласие за директен дебит;
 • Имате достъп до пълен набор от свързани банкови продукти и услуги – разплащания, касови операции, банкови карти, директен дебит, интернет банкиране, кредит овърдрафт и др.
 • Можете да следите и контролирате всички Ваши постъпления и плащания.;
 • Имате достъп до разнообразна информация посредством извлечения по имейл и SMS известия;
 • За покриване на временен недостиг от парични средства, по разплащателната сметка може да бъде отпуснат и кредит овърдрафт съгласно изискванията на Банката;
 • Използвате средствата във Вашата разплащателна сметка за обезпечение във всички предвидени от закона случаи.
 • Валута: BGN, EUR, USD, GBP, CHF;
 • Минимална сума за откриване: 50 валутни единици;
 • Срочност: Безсрочна.
Mоже да се интересувате от: