Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Преводи в национална валута

Преводи в национална валута

Преводите в национална валута предоставят бърз и евтин начин за осъществяване на безкасови разплащания на територията на страната. Интернешънъл Асет Банк АД изпълнява клиентски нареждания за преводи в лева до всички банки в България, както на български, така и на чуждестранни граждани.

  • Вътрешнобанкови преводи – Интернешънъл Асет Банк АД разполага с модерна банково-информационна система, позволяваща разплащанията между клиентите на Банката да се извършват незабавно, в момента на превода. Независимо дали превеждате пари по сметката на получател в същия или в друг клон на Банката, преводът се извършва за секунди;
  • Междубанкови преводи чрез системата БИСЕРА – системата е предназначена за разплащане на преводи в размер до 100 000 лева, като сметката на получателя се заверява на същия или на следващия работен ден, в зависимост от часа на депозиране на платежното нареждане;
  • Междубанкови преводи чрез RINGS (система за брутен сетълмент в реално време) – системата позволява по-бързо изпълнение на наредените преводи, като сумите се получават в рамките на 1 час. Съгласно нормативните изисквания, посредством RINGS се извършват всички преводи над 100 000 лева, както и такива под тази сума, при изрично желание от страна на клиента.

Вътрешнобанкови преводи

Преводите се изпълняват в реално време, при платежни нареждания, подадени в рамките на работния ден.


БИСЕРА

  • При платежни нареждания, депозирани до 12.00 ч., преводите се изпълняват в рамките на същия работен ден.
  • При платежни нареждания, депозирани след 12.00 ч., преводите се изпълняват на следващия работен ден.

 

RINGS

При платежни нареждания, депозирани до 15.00 ч., преводите се изпълняват в рамките на същия работен ден.

Mоже да се интересувате от: