Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Теглене на суми на каса

Теглене на суми на каса

Интернешънъл Асет Банк АД предлага възможност за теглене на парични наличности в брой в лева и валута. Банката извършва теглене в брой, както в същата валута на сметката, така и във валута, различна от тази на сметката.

  • Валути: BGN, EUR, USD, GBP, CHF;
  • Лимити за теглене на каса: За суми над BGN 5 000 / EUR 2 500 (или равностойност в други валути)  се изисква заявка, депозирана до 14.00 два работни дни преди операцията.
Mоже да се интересувате от: