Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен

ОП Околна среда 2014-2020

Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. е насочена предимно към изпълнение на приоритета за устойчив растеж на стратегията „Европа 2020“ и по-специално:

  • изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин;
  • опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие;
  • възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови екологични технологии и производствени методи.

 

Съобразно идентифицираните нужди и възможностите за инвестиции, средствата по Програмата са насочени в следните приоритетни оси:
1. „Води“
2. „Отпадъци“
3. „Натура 2000 и биоразнообразие“
4. „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“
5. „Подобряване качеството на атмосферния въздух“


Официален сайт на ОП Околна среда 2014-2020

 

Контакти на отдел „Европейски програми“ в Интернешънъл Асет Банк АД:
тел.: 02 / 81 20 250; e-mail: eurofunds@iabank.bg

ОП Околна среда 2014-2020