Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Инвестиционeн посредник

Инвестиционeн посредник

Интернешънъл Асет Банк АД е инвестиционен посредник от 1997 г., притежаващ пълен лиценз за извършване на инвестиционни дейности и услуги, пълноправен член на Българска Фондова Борса – София АД и член на Централен Депозитар АД, като предлага следните видове услуги:

 • покупко-продажба на финансови инструменти на БФБ - София АД;
 • сключване на репо-сделки с финансови инструменти;
 • депозитарни услуги, а именно - дейности, свързани с администрирането и съхранението на финансови инструменти като: 
  -откриване и водене на клиентски сметки за финансови инструменти; 
  -издаване на удостоверителни документи на притежателите на финансови инструменти; 
  -прехвърляне на финансови инструменти; 
  -администриране на корпоративни събития и др.

Документи:

Mоже да се интересувате от: