Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
MasterCard Business с минимален неснижаем остатък

MasterCard Business с минимален неснижаем остатък

 • Безплатно издаване и подновяване при изтичане срока на валидност;
 • Разумна такса за обслужване на картата;
 • Възможност за внасяне и използване на собствени средства по картата;
 • Възможност за издаване на допълнителни карти към сметката на служителите на фирмата и лесен контрол на разходите чрез подробното месечно извлечение (при поискване в офис на Банката и чрез Асет Онлайн);
 • Резервация и плащане на хотел, наемане на автомобил, резервация на самолетни билети, пазаруване в Интернет и други разплащания на стоки и услуги без физическо присъствие на картата (без такса);
 • Плащане на стоки и услуги на ПОС терминали в търговски обекти в страната и чужбина (без такса);
 • Удобно теглене на пари в брой от банкомати и ПОС терминали в страната и чужбина;
  Възможност за плащане на задължения към различни търговци, в т.ч. данъци, такси и глоби посредством ePay.bg и Bpay;
 • Безплатно ползване на услугата Issuer Online, позволяваща всеки постъпил превод по картовата сметка да бъде достъпен в реално време;
 • Проверка на наличност по картата на банкомат в страната и чужбина, както и в Асет Онлайн;
 • Получаване на преводи по картовата сметка от други банки в страната и чужбина;
  Надеждна сигурност посредством последна DDA чип технология;
 • Възможност за допълнителна сигурност посредством безплатна регистрация за услугата SMS известяване;
 • Ползване на безплатната услуга с генериране на собствена парола – “MasterCard SecureCode” – за сигурни плащания в Интернет.

Картата MasterCard Business с минимален неснижаем остатък, с чип DDA от последно поколение, е удобен и сигурен начин да разполагате с парите си по всяко време на денонощието в страната и чужбина. Можете да използвате своята MasterCard за, разплащане в търговски обекти, пазаруване в Интернет и теглене в брой от банкомати. Кредитните карти MasterCard се приемат в  над 22 милиона търговски обекти по целия свят.

 

Безплатна застраховка "Помощ при пътуване и злополука" от ЗАД "Асет Иншурънс".

Сертификат

 • Валута: USD, EUR;
 • Срок за издаване: 5 работни дни;
 • Срок за екпресно издаване: 3 работни дни;
 • Срок на валидност: 5 години;
 • Годишен лихвен процент по картовата сметка: 0,01% в USD /EUR;
 • Минимален неснижаем остатък: 300 валутни единици.
 • Променете Вашия ПИН код веднага след получаване на новоиздадената Ви карта;
 • Не записвайте ПИН кода си върху картата, в мобилния телефон или на друго място, където я съхранявате;
 • Никога не съобщавайте Вашият ПИН код на трети лица;
 • Когато променяте ПИН кода си, избягвайте стандартни комбинации от цифри;
 • При използване на картата на банкомат, се огледайте внимателно за необичайни устройства, монтирани на или около банкомата. Избирайте банкомати, разположени в банкови офиси или на места с денонощна охрана и/или видеонаблюдение;
 • При промяна/въвеждане на ПИН код на банкомат, прикривайте със свободната си ръка комбинацията, която изписвате;
 • Ако банкоматът задържи картата Ви, свържете се незабавно с Банката или БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД;
 • При плащане в търговски обекти не изпускайте картата от своя поглед, изисквайте плащането да се осъществи пред Вас и се уверете, че въведената сума съответства на него;
 • Пазарувайте само на сигурни Интернет страници. Убедете се, че уеб страницата, в която предстои да въведете данните от своята карта, поддържа защитен протокол и сертификат. Внимателно се запознайте с условията на сайта, преди да въведете данните от картата в него. Никога не въвеждайте ПИН кода си при плащане в интернет портали;
 • При разплащания с картата в интернет среда, обръщайте постоянно внимание върху сигурността на компютъра/таблета/телефона си, като използвате актуалните версии на защитни стени, антивирусни и антишпионски програми и винаги поддържате инсталирани последните им версии;
 • Регистрирайте Вашата карта за услугата SMS известяване.


Телефони на Интернешънъл Асет Банк АД и БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД за блокиране на изгубена или открадната карта

При загуба или кражба на картата незабавно се свържете с Банката и/или БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД на следните телефони:

+359 2 920 43 03 в Банката – денонощно, необходимо е да съобщите трите си имена и ЕГН, за да бъде блокирана.
+359 2 870 51 49 в БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД – денонощно, необходимо е да съобщите номера на картата си, за да бъде блокирана.

Mоже да се интересувате от: