Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Депозит Асет Ново Изкушение 2

Депозит Асет Ново Изкушение 2

Попитай
 • Възможност за избор от две валути;
 • Еднократно теглене в рамките на всеки 2-месечен период на суми до 20% от размера на първоначалното салдо на депозита;
 • Неограничено довнасяне в рамките на първите 6 периода (360 дни);
 • Запазване на вече изплатената лихва при прекратяване преди падеж;
 • Фиксирани лихвени проценти за целия двугодишен период;
 • Постоянно нарастващи атрактивни лихвени проценти, за всеки следващ 2-месечен период до дванадесетия;
 • Внасяне, обслужване и теглене на падеж без такси;
 • Свободно разполагане с лихвата;
 • Автоматично подновяване на депозита, без необходимост от посещение в Банката на датата на падеж;
 • Безплатно издаване на дебитна карта с чип, възможност за ползване на допълнителни услуги - MasterCard SecureCode, SMS известяване,  Асет електронни битови сметки;
 • Възможност за издаване на Асет револвираща кредитна карта MasterCard Standard/Gold с обезпечение залог на средствата от депозита при изключително благоприятни лихвени условия – съответно 7% за MasterCard Standard / 6% за MasterCard Gold при покупка и теглене на пари в брой;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн

Депозит Асет Ново Изкушение 2 е срочен 2-месечно нарастващ депозит  в лева и евро, с 2-месечно изплащане на лихвата, позволяващ довнасяне и теглене на суми при определени условия. Продуктът съчетава много добра нарастваща доходност и интересна гъвкава срочност, като при прекратяване преди падеж, вече изплатените лихви се запазват и не се прихващат от главницата.

 • Валута: BGN, EUR;
 • Минимален размер за откриване: BGN 500 / EUR 250;
 • Срочност: 24 месеца

Годишен лихвен процент:

2-месечен период BGN EUR
1-ви 0.10% 0.05%
2-ри 0.15% 0.10%
3-ти 0.20% 0.15%
4-ти 0.25% 0.20%
5-ти 0.30% 0.25%
6-ти 0.35% 0.30%
7-ми 0.40% 0.35%
8-ми 0.45% 0.40%
9-ти 0.50% 0.45%
10-ти 0.55% 0.50%
11-ти 0.60% 0.55%
12-ти 0.65% 0.60%

 

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица

Депозираните средства по сметки в Интернешънъл Асет Банк АД са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Mоже да се интересувате от: