Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Депозит Асет Изкушение 1

Депозит Асет Изкушение 1

Попитай
 • Възможност за избор от три валути;
 • Постоянно нарастващи атрактивни фиксирани лихвени проценти, за всеки следващ 1-месечен период до дванадесетия;
 • Внасяне, обслужване и теглене на падеж без такси;
 • Запазване на вече изплатената лихва при прекратяване преди падеж;
 • Неограничено довнасяне в рамките на първите 6 периода (180 дни);
 • Свободно разполагане с лихвата;
 • Автоматично подновяване на депозита, без необходимост от посещение в Банката на датата на падеж;
 • Безплатно издаване на  дебитна карта с чип, възможност за ползване на допълнителни услуги - MasterCard SecureCode, SMS известяване,  Асет електронни битови сметки;
 • Възможност за издаване на Асет револвираща кредитна карта MasterCard Standard/Gold с обезпечение залог на средствата от депозита при изключително благоприятни лихвени условия – съответно 7% за MasterCard Standard / 6% за MasterCard Gold при покупка и теглене на пари в брой;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн

Депозит Асет Изкушение 1 е срочен 1-месечно нарастващ депозит в лева, евро и щатски долари, с 1-месечно изплащане на лихвата. Продуктът съчетава много добра нарастваща доходност и интересна гъвкава срочност, като при прекратяване преди падеж, вече изплатените лихви се запазват и не се прихващат от главницата.

 • Валута: BGN, EUR, USD;
 • Минимален размер за откриване: BGN 500 / EUR 250 / USD 250;
 • Срочност: 12 месеца

Годишен лихвен процент:

Месец BGN EUR USD
1-ви (базов) 0.05% 0.03% 0.10%
2-ри 0.07% 0.05% 0.15%
3-ти 0.10% 0.07% 0.20%
4-ти 0.12% 0.10% 0.25%
5-ти 0.15% 0.12% 0.30%
6-ти 0.17% 0.15% 0.35%
7-ми 0.20% 0.17% 0.40%
8-ми 0.22% 0.20% 0.45%
9-ти 0.25% 0.22% 0.50%
10-ти 0.27% 0.25% 0.55%
11-ти 0.30% 0.27% 0.60%
12-ти 0.35% 0.30% 0.65%

 

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица

 

Депозираните средства по сметки в Интернешънъл Асет Банк АД са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Mоже да се интересувате от: