Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Безсрочен влог

Безсрочен влог

  • Управлявате текущо паричните си средства, като в комбинация с Асет Онлайн си гарантирате непрекъснат достъп до тях;
  • Възможност за автоматично спестяване на свободните средства на зададен от Вас период чрез превод на определена сума от разплащателната Ви сметка;
  • Следите и контролирате всички Ваши постъпления и плащания, като имате достъп до разнообразна информация посредством извлечения по имейл, SMS известия или Асет Онлайн;
  • Теглите и внасяте средства, без да губите лихвен доход;
  • Имате достъп до пълен набор от свързани банкови продукти и услуги – разплащания, касови операции, банкови карти, Интернет банкиране, кредит овърдрафт и др.;
  • Превеждате цялото или част от месечното си трудово възнаграждение, както и доходи от пенсии, хонорари, стипендии, обезщетения и др.;
  • Използвате средствата във Вашия безсрочен влог за обезпечение във всички предвидени от закона случаи

Безсрочният влог служи за спестяване на средства, с възможност за внасяне и теглене на суми, получаване и нареждане на преводи.  
 
Банката открива и поддържа безсрочни влогове в лева и във всички основни чуждестранни валути: евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири.

  • Валута: BGN, EUR, USD, GBP, CHF;
  • Минимална сума за откриване: 5 валутни единици;
  • Срочност: Безсрочен
Mоже да се интересувате от: