Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Western Union

Western Union

Western Union e международна система за експресни парични преводи, която обединява над 200 държави и територии с повече от 470 000 локации, предлагащи услугата. Тя е безспорен лидер, осъществявайки около 90% от експресните парични преводи в света.

Основното предназначение на Western Union е да обслужва трансфери на средства между физически лица. Чрез системата се превеждат суми до всеки град в България или друга държава, където има представителство на WU – максимум до 10 минути. Western Union гарантира не само бързина, но и сигурност – преводът достига до точния получател, независимо от местонахождението му чрез изградената мрежа по света.

Във всяка една държава са фиксирани различни валути за нареждане и изплащане на преводи. В България това са: BGN и EUR.

За кого е предназначена тази услуга? 

 • работещи в чужбина, които подпомагат семействата си;
 • пътуващи по света по бизнес или намиращи се в затруднение;
 • учащи в чужбина;
 • когато роднини или близки зад граница се нуждаят от средства

Максималната допустима сума на един превод е USD 7 499.00, или тяхната равностойност в EUR или BGN по курса за деня на Western Union. 


Таксите за паричните преводи са стандартни и се заплащат само от изпращача. Получателят получава цялата сума на изпратения превод.

И при нареждане, и при получаване на превод е задължително представянето на валиден документ за самоличност (лична карта, международен паспорт или шофьорска книжка). Също така, за да нареди и/или получи превод едно лице трябва да има навършени 18 години.

Защо да изберете Интернешънъл Асет Банк АД?

Със своята широка клонова мрежа Интернешънъл Асет Банк АД и Western Union извършват преводите:

 • бързо - само за броени минути;
 • лесно – без формалности и без да е необходимо откриване на банкова сметка;
 • сигурно – все едно, че получавате парите си на ръка;
 • независимо от разстоянието – до всяка точка на земното кълбо

Изпращането на парични преводи се извършва в клоновете или офисите на Интернешънъл Асет Банк АД. Необходимо е да попълните на гишето кратка бланка със следната информация:

 • Вашите имена, адрес и телефонен номер;
 • Държава, в която искате да изпратите парите (вкл. град и щат за САЩ, Канада и Мексико);
 • Сума, която искате да изпратите;
 • Имената на получателя (на латиница)

Служителят ще отпечата разписка за изпращането на парите, съдържаща десетцифрен контролен номер (MTCN), който Вие трябва да съобщите на получателя. След това получателят може да изтегли сумата от всеки пункт на Western Union в страната, където се намира.

Когато сте уведомен от изпращача, че имате изпратен паричен превод, отидете в най-удобния за Вас клон или офис на Интернешънъл Асет Банк АД. За да получите превод през Western Union е необходимо да съобщите на служителя следните данни:

 • Контролния номер на превода (MTCN);
 • Държавата, откъдето е нареден превода;
 • Сума на превода;
 • Имената на наредителя

Сумата ще Ви бъде изплатена в брой, в желаната от Вас валута – BGN или EUR.

Quick Pay е услуга, даваща възможност на клиенти да нареждат плащания в полза на някои компании, които са абонирани за тази услуга и са включени в списъка на Western Union за Quick Pay. След регистрирането на транзакция Quick Pay в системата, в интервал до 15 минути, получателят получава уведомление от WU по е-mail. Плащането на сумата в полза на бенефициента става по банкова сметка. Тук не е необходимо наредителят да се свързва с получателя, за да го информира за нареденото плащане.

Максималната допустима дума на един превод през Quick Pay е USD 5 000.00, или тяхната равностойност в EUR или BGN по курса за деня на Western Union.

Mоже да се интересувате от: