Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Потребителски кредит без поръчител - Юбилейна оферта

Потребителски кредит без поръчител - Юбилейна оферта

Ново
 • Фиксиран лихвен процент 5,3% за първите 30 месеца;
 • Издаване на Асет револвираща кредитна карта Mastercard Standard, без такса за разглеждане на документи по издаване, преференциален лихвен процент от 10% и с предварително одобрен лимит до 1 000 лв.;
 • Безплатно активиране на мобилно и интернет банкиране;
 • 30% отстъпка от премията при сключване на избрани застраховки от ЗАД Асет Иншурънс до 31.03.2020г.

 

Потребителският кредит е предназначен за клиенти с превод на работна заплата по сметка в банката и с мин. нетен доход 1300 лв. и се предоставя с цел финансиране на текущи нужди, покупка на стоки за бита, обзавеждане на жилище, покупка на автомобил, рефинансиране на съществуващ кредит и др.

 

 

 

 • Максимален размер: - 30 000 лв.
 • Минимален размер: - 10 000 лв.
 • Валута: BGN;
 • Срок на издължаване: – до 60 месеца;
 • Начин на погасяване: анюитетни месечни вноски или равни месечни вноски по главницата и намаляваща лихва.

 

За първите 30 месеца фиксиран лихвен процент - 5.30%; След изтичане на първите 30 месеца - променлив лихвен процент: РЛП + надбавка 5.30% 

 

Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи – 36 лева;
 • за кредитен анализ – 0,75% върху разрешения размер, мин. 50 лева;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка – 2.50 левa.

 

ГПР е 6.04% при кредит в размер на 30 000 лева и срок на изплащане 60 месеца, при фиксиран лихвен процент за първите 30 месеца 5.30% и променлив лихвен процент за оставащия срок, формиран на база РЛП + 5.30%. Месечна анюитетна вноска за първите 30 месеца: 570.28 лева и месечна анюитетна вноска за оставащия период: 571,35 лева. Общо дължима сума: 34 659.49 лева. Стойността на РЛП към дата 30.09.2019 г. е 0.15%.

Mоже да се интересувате от: