Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен

Инвестиционно посредничество

Инвестиционният посредник и регистрационен агент Интернешънъл Асет Банк АД предлага широка и разнообразна гама от финансови продукти и услуги на своите индивидуални клиенти.

Инвестиционно посредничество
  • Инвестиционен посредник

    Интернешънъл Асет Банк АД осигурява за своите клиенти възможността да търгуват с широк кръг от финансови инструменти: акции, права върху акции, корпоративни облигации, ДЦК, компенсаторни инструменти, дялове на колективни инвестиционни схеми и др.

  • Регистрационен агент

    Като член на Централния депозитар, Интернешънъл Асет Банк АД предлага пълната гама дейности по регистрационно агентство.