Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Асет револвираща кредитна карта със залог на парични средства MasterCard Gold

Асет револвираща кредитна карта със залог на парични средства MasterCard Gold

 • Преференциални кредитни лимити и лимити за разплащане и теглене;
 • Специално отношение и допълнителни придобивки навсякъде по света;
 • Бърза процедура по издаване;
 • Изключително изгодни лихвени нива;
 • Безплатно издаване и подновяване при изтичане срока на валидност;
 • Разумна годишна такса за обслужване на картата;
 • Безлихвен гратисен период – до 45 дни за транзакции „плащане на стоки и услуги”;
 • Резервация и плащане на хотел, наемане на автомобил, резервация на самолетни билети, пазаруване в Интернет и други разплащания на стоки и услуги без физическо присъствие на картата (без такса);
 • Плащане на стоки и услуги на ПОС терминали в търговски обекти в страната и чужбина (без такса);
 • Удобно теглене на пари в брой от банкомати и ПОС терминали в страната и чужбина;
 • Възможност за плащане на задължения към различни търговци, в т.ч. данъци, такси и глоби посредством ePay.bg и Bpay;
 • Безплатно ползване на услугата Issuer Online, позволяваща всеки постъпил превод по картовата сметка да бъде достъпен в реално време;
 • Възможност за внасяне и използване на собствени средства по картата;
 • Проверка на наличност по картата на банкомат в страната и чужбина, както и в Асет Онлайн;
 • Подробно месечно извлечение при поискване в офис на Банката и чрез Асет Онлайн;
 • Възможност за SMS известяване за дължимата месечна погасителна вноска;
 • Получаване на преводи по картовата сметка от други банки в страната и чужбина;
 • Надеждна сигурност посредством последна DDA чип технолотия;
 • Допълнителна сигурност посредством безплатна регистрация за услугата SMS известяване за транзакции и салдо;
 • Ползване на безплатната услуга с генериране на собствена парола – “MasterCard SecureCode” – за  сигурни плащания в Интернет

Асет револвираща кредитна карта MasterCard Gold срещу залог на парични средства, с чип DDA от последно поколение, е символ на успех и престиж, удобен и сигурен начин да разполагате с пари по всяко време на денонощието в страната и чужбина. MasterCard Gold Ви осигурява достъп до повече от 22 милиона търговски обекти, банкомати, Интернет и най-вече VIP обслужване навсякъде по света.
Притежавайки златна кредитна карта, Вие си осигурявате финансова независимост, като се възползвате от редица предложения специално за Вас от MasterCard и техните партньори по цял свят.

Продуктът се предлага при улеснена процедура за издаване и много изгодни лихвени нива, като също така предоставя цялата функционалност на стандартните револвиращи карти.

 

Безплатна застраховка "Помощ при пътуване и злополука" от ЗАД "Асет Иншурънс".

Сертификат

 

Брошура с отстъпки на MasterCard

 • Валута: BGN, EUR;
 • Срок за издаване: 5 работни дни;
 • Срок за експресно издаване: 3 работни дни;
 • Срок на валидност: 5 години;
 • Срок на валидност на кредитния лимит: До разваляне на срочния депозит или до изтегляне на паричните средства по разплащателна или спестовна сметка, като картата се връща и се погасява усвоения кредитен лимит;
 • Размер на кредитния лимит: от 10 000 BGN/5 000 EUR до 20 000 BGN/10 000 EUR, но не повече от 90% от размера на паричните средства, служещи за обезпечение;
 • Годишен лихвен процент при покупка: 6% в BGN/EUR;
 • Годишен лихвен процент при теглене на пари в брой: 6% в BGN/EUR;
 • Гратисен период: до 45 дни за транзакции „плащане на стоки и услуги”;
 • Минимална погасителна вноска: 5% от формираните по картата задължения, увеличени с начислените лихви за базовия месец, както и просрочени лихви и главница (ако има такива), но не по-малко от 30 валутни единици;
 • Крайна дата на погасяване: 15-то число на всеки месец

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица

Лимити

 

ГПР е 12.14% при кредитен лимит в размер на 10 000 лева, усвоен еднократно чрез АТМ на банката и със срок на изплащане 12 месеца. Месечна анюитетна вноски в размер на 860.66 лева. Общо дължима сума: 10 627.72 лева. Включена е такса за кандидатстване 10 лева, такса за теглене от АТМ 101.95 лева (1EUR + 1% min 3 EUR) и месечна такса 15.65 лева.

 • Променете Вашия ПИН код веднага след получаване на новоиздадената Ви карта;
 • Не записвайте ПИН кода си върху картата, в мобилния телефон или на друго място, където я съхранявате;
 • Никога не съобщавайте Вашият ПИН код на трети лица;
 • Когато променяте ПИН кода си, избягвайте стандартни комбинации от цифри;
 • При използване на картата на банкомат, се огледайте внимателно за необичайни устройства, монтирани на или около банкомата. Избирайте банкомати, разположени в банкови клонове или на места с денонощна охрана и/или видеонаблюдение;
 • При промяна/въвеждане на ПИН код на банкомат, прикривайте със свободната си ръка комбинацията, която изписвате;
 • Ако банкоматът задържи картата Ви, свържете се незабавно с Банката или БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД;
 • При плащане в търговски обекти не изпускайте картата от своя поглед, изисквайте плащането да се осъществи пред Вас и се уверете, че въведената сума съответства на него;
 • Пазарувайте само на сигурни Интернет страници. Убедете се, че уеб страницата, в която предстои да въведете данните от своята карта, поддържа защитен протокол и сертификат. Внимателно се запознайте с условията на сайта, преди да въведете данните от картата в него. Никога не въвеждайте ПИН кода си при плащане в интернет портали;
 • При разплащания с картата в интернет среда, обръщайте постоянно внимание върху сигурността на компютъра/таблета/телефона си, като използвате актуалните версии на защитни стени, антивирусни и антишпионски програми и винаги поддържате инсталирани последните им версии.
 • Регистрирайте Вашата карта за услугата SMS известяванеПри загуба или кражба на картата незабавно се свържете с Банката и/или БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД на следните телефони:

+359 2 920 43 03 в Банката – денонощно, необходимо е да съобщите трите си имена и ЕГН, за да бъде блокирана.
+359 2 870 51 49 в БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД – денонощно, необходимо е да съобщите номера на картата си, за да бъде блокирана.

Mоже да се интересувате от: