Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Асет Срочен депозит

Асет Срочен депозит

Асет Срочен депозит е продукт за юридически лица, предлагащ добра доходност при разнообразие от валути и срочности.

 • Възможност за голям избор от четири валути и шест срочности;
 • Неограничено довнасяне по всяко време;
 • Внасяне, обслужване и теглене на падеж без такси;
 • Теглене на падеж на средства до минималната сума за откриване;
 • Фиксирани лихвени проценти за срока на депозита, в лева, евро, щатски долари, британски паунд и швейцарски франк;
 • Възможност за капитализиране на лихвата/теглене на падежиралата лихва, без да се нарушава депозита;
 • Автоматично подновяване на депозита, без необходимост от посещение в Банката на датата на падеж;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн;
 • Безплатно издаване на дебитна карта  с чип;
 • Възможност за издаване на MasterCard Business с минимален неснижаем остатък и на Асет револвираща кредитна карта MasterCard Business
 • Валута: BGN, EUR, USD, GBP;
 • Минимален размер за откриване: BGN 100 / EUR 500 / USD 500 / GBP 500;
 • Срочност: 1, 3, 6, 12, 24, 36 месеца

Годишен лихвен процент:

  BGN EUR USD GBP
1 месец 0.03% 0.02% 0.03% 0.01%
3 месеца 0.05% 0.04% 0.07% 0.03%
6 месеца 0.10% 0.08% 0.20% 0.05%
12 месеца 0.25% 0.20% 0.30% 0.07%
24 месеца 0.30% 0.25% 0.40% 0.10%
36 месеца 0.35% 0.30% 0.50% 0.15%

 

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица

Депозираните средства по сметки в Интернешънъл Асет Банк АД са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Mоже да се интересувате от: