Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Доверителна сметка

Доверителна сметка

Доверителната (ескроу) сметка е сметка със специално предназначение, която служи за осигуряване на допълнителен контрол върху режима на ползване на депозираните в нея средства. За гарантиране на специфичните изисквания се сключва договор за откриване на сметката, в който са поставени всички изисквания относно разпореждане със средствата. Страна по договора за откриване на доверителната сметка е и Банката, която съблюдава спазването на заложените в договора специфични условия и изисква съответните разходооправдателни документи. След изпълнението на условията, средствата по сметката се деблокират и могат да бъдат използвани, според клаузите на договора.

Банката открива и поддържа ескроу сметки в лева и в евро.

  • Валута: BGN, EUR;
  • Минимален неснижаем остатък: 50 валутни единици;
  • Срочност: Безсрочна
Mоже да се интересувате от: