Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Документарни акредитиви

Документарни акредитиви

Акредитивът е най-разпространената форма на разплащане в международната търговия, предлагащ различни варианти за осъществяване на сделки по внос, износ или търговско посредничество. Формата е особено удачна за разплащания между контрагенти, които не се познават добре. Акредитивите дават гаранция на продавача, че ще получи плащане при изпълнение на заложените в самия акредитив условия и срокове, а на купувача, че ще получи стоката/услугата след представяне на стоково-разпределителните документи, при пълно съответствие с акредитивните условия и срокове.

С издаването на документарни акредитиви,  Интернешънъл Асет Банк АД поема ангажимент да плати на доставчик/износител/продавач определена сума от името на своя клиент (купувач/вносител), при условие, че продавача изпълни определените в акредитива условия (при неговото издаване).

  • Издаване и обработка на акредитиви по вноса. При необходимост, Интернешънъл Асет Банк АД може да осигури прибавяне на потвърждение към акредитива от първокласни чуждестранни финансови институции;
  • Авизиране, проверка, обработка и изпращане на документи по открити във Ваша полза акредитиви (акредитиви-износ), прехвърляне на акредитиви, издаване на цесии. По договореност с клиента, Интернешънъл Асет Банк АД може да прибави своето потвърждение към акредитива;
  • Сконтиране на очаквани постъпления по акредитиви с извършен износ
Mоже да се интересувате от: