Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен

Кредити по европейски програми

Финансиране на проекти и бизнес планове.

Кредити по европейски програми
  • Асет Европроект

    Рамково споразумение за финансиране на проекти на бенефициенти на финансова помощ, на база сключени договори с Управляващите органи на програмите на Европейския съюз.

  • Асет Техника

    Инвестиционен кредит за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, в изпълнение на проекти по действащите европейски програми.