Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Кредит за оборотни средства

Кредит за оборотни средства

Кредитът за оборотни средства се предоставя на клиенти на Банката за подпомагане на текущата дейност на фирмата, с цел покупка на суровини, материали, стоки и др. Вида на кредита, в зависимост от предпочитанията на фирмата, може да е под формата на кредит с погасителни вноски и гратисен период или кредитна линия.

Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица, с бизнес история не по-малко от 12 месеца. 

 • Улеснена процедура за финансиране на текущи нужди;
 • Конкурентни лихвени нива;;
 • Преференциални лихвени нива за клиенти, които вече са погасили в срок поне един кредит в Интернешънъл Асет Банк АД;
 • Възможност за ползване на гратисен период;
 • Усвояване – еднократно или на траншове, съобразно потребностите на фирмата;
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства;
 • Възможност за безплатно инсталиране на ПОС устройства в търговските обекти на фирмата;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн;
 • Откриване на картови сметки на служителите и работниците на фирмата, с автоматичен превод на работната заплата по тях и с възможност за овърдрафт, както и ползване на преференции при пакетни услуги
 • Валута: BGN, EUR, USD, CHF;
 • Размер: по договаряне;
 • Собствено участие: не се изисква;
 • Срок на издължаване: до 36 месеца;
 • Гратисен период: до 3 месеца;
 • Начин на погасяване: 
  - при оборотен кредит – с месечни вноски по главница и лихва и гратисен период до 3 месеца; 
  - при кредитна линия –намаляващ плафон (сума за усвояване и погасяване в рамките на
    разрешения лимит) на кредитна линия за последните месеци от договорения период; 
 • Обезпечение: всички допустими от действащото законодателство

Годишен лихвен процент:

РЛП/6м. EURIBOR/6м. LIBOR + надбавка по договаряне.

 

Такси и комисиони:

Съгласно Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.

Mоже да се интересувате от: