Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Банкова гаранция за авансово плащане – мярка Преструктуриране и конверсия на лозя

Банкова гаранция за авансово плащане – мярка Преструктуриране и конверсия на лозя

Интернешънъл Асет Банк АД издава банкова гаранция за авансово плащане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от „Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.”. Банковата гаранция се учредява в полза на Държавен фонд „Земеделие” и е предназначена за обезпечаване получаването на авансово плащане на база сключен договор по мярката.

Наредители по гаранцията могат да бъдат гроздо- и винопроизводители, вписани в лозарския регистър по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки, които покриват изискванията за финансова стабилност на Банката.

Банковата гаранция покрива 110% от размера на авансовото плащане и е с валидност минимум 4 месеца след изтичане на срока за извършване на всички дейности, съгласно договора между ДФ „Земеделие” и гроздо/винопроизводителя.

 • Своевременно стартиране на изпълнението на проекта по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”;
 • Получаване на авансовото плащане веднага след подписване на договора с ДФ "Земеделие";
 • Значителен размер на авансово изплатената финансова помощ – до 80% от сумата по договора с ДФ "Земеделие".
 • Размер: 110% от размера на авансовото плащане;
 • Валута: BGN;
 • Срок на валидност: минимум 4 месеца след изтичане на срока за извършване на всички дейности по договора между клиента и ДФ Земеделие;
 • Език на банковата гаранция: Български език;
 • Обезпечение:
  - реален залог на парични средства; 
  - ипотека на недвижими имоти или ипотека на земеделски земи с трайни лозови насаждения;
 • Специална сметка: откриване на специална сметка за получаване на авансовото плащане. 

Забележка: Таксите и комисионите по обслужване на банковата гаранция не могат да бъдат заплащани със средства от авансовото плащане по проекта.

Mоже да се интересувате от: