Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен

Новини за европейските програми

Научете най-важното за европейските фондове, оперативните програми и финансирането на селското стопанство в България от новия информационен бюлетин на Интернешънъл Асет Банк АД „Европейските програми: възможности и перспективи“.

 

Първи брой на бюлетина: „2016: година на иновациите“ (януари – март 2016 г.)


Броят е посветен на проектите за иновации и европейското финансиране за този сектор по национални и централизирани програми, което е основен фокус на Европейския съюз (ЕС), вкл. конкретно за 2016 г. и конкретно за България. Европейската подкрепа за иновациите включва грантове в размер на общо 95 млн. евро по три процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за 2016г., приоритетна подкрепа за иновации по всички оперативни програми (вкл. за иновации в секторите селско стопанство и рибарство), финансиране по управлявани от Брюксел програми „Хоризонт 2020“ и „COSME“, както и под формата на други инициативи и организации в подкрепа на иновациите на ниво ЕС.

 

Втори брой на бюлетина: „Двигателите на селското стопанство“ (април – юни 2016 г.)

 

Броят е посветен на селското стопанство и двигателите за неговото развитие, на възможностите за европейско финансиране за този сектор по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и по схемите и мерките на директните плащания, в контекста на Общата селскостопанска политика на ЕС и подпомагането за България.

 

От бюлетина ще научите повече и за:

  • Отворени и предстоящи процедури за бизнеса, общините и селското стопанство по оперативните програми, програмите за селски райони, рибарство, лозарство, пчеларство и за саниране, както и за субсидиите за директни плащания;
  • Изпълнение и текущ статус на европейските програми по настоящата седемгодишна рамка 2014 – 2020 г.;
  • Промени и новости в процедурите и изискванията по европейските програми;
  • Полезни връзки към допълнителна информация и документация по програмите;
  • Приложения с детайлно представяне на параметрите по най-атрактивните процедури, работни програми, бюджети и др.

Новини за европейските програми