Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен

ОП Развитие на човешките ресурси

През новия Програмен период 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП РЧР) ще допринася активно за изпълнението на две от целите на Стратегията на Европейския съюз за Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

 

Стратегията на ОП РЧР се основава на следните три стълба:

 

  • По-висока и по-качествена заетост
  • Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
  • Модернизиране на публичните политики


С цел постигане на целите на Програмата, през новия Програмен период 2014-2020, се предвижда отварянето на множество различни процедури, включително насочени към фирмите-работодатели и към българските общини.

 

Официален сайт на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

 

Контакти на отдел „Европейски програми“ в Интернешънъл Асет Банк АД:
тел.: 02 / 81 20 250; e-mail: eurofunds@iabank.bg

ОП Развитие на човешките ресурси