Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Представяне

Представяне

Интернешънъл Асет Банк АД е универсална търговска банка, с пълен лиценз Б-20, издаден от Българска народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и чужбина и с над 30 успешни години опит на българския пазар. Банката е създадена на 13 декември 1989 г. като акционерно дружество и предлага широка гама от финансови услуги в различни клиентски сегменти – корпоративно и инвестиционно банкиране, обслужване на разпоредители с бюджетни средства, малки и средни предприятия, както и продукти за индивидуални клиенти.

Интернешънъл Асет Банк АД е член на:

 • Асоциация на банките в България;
 • Българска фондова борса АД;
 • Централен депозитар АД;
 • БОРИКА-Банксервиз АД;
 • БИСЕРА;
 • RINGS;
 • MasterCard Worldwide Inc.;
 • S.W.I.F.T.;

Интернешънъл Асет Банк АД е още:

 • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с ценни книжа и участник на пазара с ДЦК;
 • Лицензиран оператор на електронни дебитни и кредитни карти;
 • Касов изпълнител на бюджети по договор с МФ за обслужване на бюджетни разпоредители;
 • Подагент на Western Union за извършване на бързи парични преводи. 

Към месец декември 2019 г. общите активи, управлявани от Интернешънъл Асет Банк са в размер на над 1 550 млн. лв, а собственият ú капитал е над 126 млн. лева. Дългосрочният рейтинг на Банката е „B+” с положителна перспектива. Kлоновата мрежа наброява 96 финансови центрове, разположени в цялата страна.

През 2019 г. Интернешънъл Асет Банк АД беше наградена за добро управление на риска и устойчиво развитие с приз „Банкер на годината“ 2019 от вестник  „Банкеръ“.

X