michael kors sale michael kors factory outlet isabel marant boots Ugg boots uk isabel marant sneakers http://www.rivingtonparkschool.co.uk/?michael=kors-uk michael kors outlet online woolrich outlet
Интернешънъл Асет Банк АД - Стандартен потребителски кредит без поръчител

Интернешънъл Асет Банк АД

Стандартен потребителски кредит без поръчител

Информация
Стандартният потребителски кредит без поръчител се предоставя има за цел финансиране на текущи и други нужди, разходи за образование и лечение, покупка на стоки за бита, обзавеждане, автомобил, рефинансиране на съществуващ кредит и др.
 
Предимства
 •  Без изискване за поръчител;
 •  Без проследяване на целевото разходване на средствата;
 • Без комисиони за усвояване, управление и предсрочно погасяване;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Допълнителни отстъпки при ползване на пакети «Асет Заплата», «Асет Предимство» и при рефинансиране;
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта Maestro с чип, MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн.

 Параметри

 • Размер: до 7 000 лева или равностойността в евро;
 • Валута: BGN, EUR;
 • Срок на издължаване – до 60 месеца;
 • Начин на погасяване
  • равни анюитетни месечни вноски, включващи лихва и главница
  • равни месечни вноски по главницата и намаляваща лихва;
 • Гратисен период: по преценка на Банката и в зависимост от желанието на клиента.

 

Годишен лихвен процент

Лева
Евро
3 м. SOFIBOR + 17.00%
6 м. EURIBOR + 17.00%

 Годишният лихвен процент по кредита е плаващ и се формира от референтен лихвен процент (3-месечен SOFIBOR за кредити в лева и 6-месечен EURIBOR за кредити в евро) + посочената по-горе фиксирана надбавка.

Такси и комисиони

 • за първоначално приемане на документи – 36 лева;
 • за кредитен анализ – 0,1% върху разрешения размер, мин. 50 лева;
 • за месечно обслужване на разплащателна сметка: 1 лев;
 • за обработка на документи за предоговаряне на отделни условия по сключена кредитна сделка – 24 лева.

Пример

ГПР е 20,25% при кредит за 7 000 лева, отпуснат за срок от 60 месеца – анюитетен погасителен план. Изчислението е на база плаващ лихвен процент в размер на 3-месечен SOFIBOR + 17,00%, като използваната стойност на индекса към 23.07.2014 година възлиза на 0,744%. Месечна вноска: 176,78 лева. Общо дължима сума: 10 752,84 лева.