Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Интернешънъл Асет Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделка на извън регулиран пазар (OTC сделка) с акции на публичното дружество Инфра Холдинг АД (борсов код RA8)

Интернешънъл Асет Банк АД, в качеството си на инвестиционен посредник, оповестява сключването на сделка на извън регулиран пазар (OTC сделка) с акции на публичното дружество Инфра Холдинг АД (борсов код RA8)

Дата на сделката: 22.08.2018 г.

 

Емитент: Инфра Холдинг АД

 

Емисия: BG1100004081 (борсов код: RA8)

 

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции

 

Съвкупен брой акции, обект на сделката: 1 635 000 броя

 

Цена за една акция: 1.00 лв.     

                                                                                                                                                                       

Валута на сделките: BGN

 

Дата и час на регистриране на прехвърлянето: 22.08.2018 г., 09:57:10 часа

 

Дата на сетълмент: 22.08.2018 г.

 

Дата на публикуване: 22.08.2018 г., 09:58:00 часа