Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Промени в Общи условия, приложими към договорите с клиенти на Интернешънъл Асет Банк АД в качеството й на инвестиционен посредник

Промени в Общи условия, приложими към договорите с клиенти на Интернешънъл Асет Банк АД в качеството й на инвестиционен посредник

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че на 30.04.2018 г. Интернешънъл Асет Банк АД прие изменения в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на Интернешънъл Асет Банк АД в качеството й на инвестиционен посредник (Общи условия), в сила от 01/05/2018 г.

 

За настоящи клиенти Общите условия влизат в сила, считано от 01/06/2018 г.

 

Промените в Общите условия произтичат от влизането в сила на нов Закон за пазарите на финансови инструменти и актове по прилагането му, които транспонират в българското законодателство изискванията на правната рамка на Европейския съюз в областта на инвестициите. 

 

При несъгласие с извършените изменения или допълнения в Общите условия, настоящите клиенти на Интернешънъл Асет Банк АД в качеството й на инвестиционен посредник имат право да прекратят без предизвестие сключените договори преди датата на влизане в сила на приетите изменения и/или допълнения на Общите условия, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.