Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД

Годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД

На 22 март 2018 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД, на което бяха взети няколко важни решения:

 

  • приемане на годишния доклад за дейността и одобряване на одитираните финансови отчети;
  • отнасяне на цялата печалба за изминалата година във фонд “Резервен” като подкрепа за по-нататъшното развитие на институцията.

Въпреки динамичната икономическа среда и множеството предизвикателства, Интернешънъл Асет Банк АД приключи 2017 година успешно, с положителен финансов резултат от 6 732 хил. лева, като печалбата след данъци е в размер на 6 007 хил.лева. Сумата на общите балансови активи, управлявани от финансовата институция в края на изминалата година достигна 1 372 046 хил. лева, което трайно затвърждава възходящата тенденция от предходните години и представлява увеличение с над 5% спрямо същия период на 2016. Депозитната база и през 2017 нараства още по-стабилно с над 84 млн. лева или повече от 7%, като от тях ръстът на средства от граждани и домакинства е в размер на близо 67 млн. лева.

 

Сериозен акцент през годината бе поставен и върху успешната подготовка за въвеждане на IFRS 9, както и върху предстоящото внедряване на решенията за GDPR и PSD2. В светлината на новите регулаторни и технологични предизвикателства, Интернешънъл Асет Банк АД развива и адаптира своя бизнес модел не само за да отговори на нормативните изисквания, но и да ги надгради в посока предоставяне на все по-сигурни, гъвкави и разнообразни начини за банкиране.

 

И през настоящата 2018 г. банката ще продължи усилията в посока запазване на положителното си развитие, като планира допълнително разширение на клоновата си мрежа, както и разнообразяване на продуктовото си портфолио, с цел утвърждаване на подхода за предоставяне на иновативни, прозрачни и конкурентни продукти на своите клиенти – юридически, физически лица и бюджетни разпоредители.