Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Дейности с виртуални валути

Дейности с виртуални валути

Уважаеми клиенти,

 

            Обръщаме внимание, че с оглед защита на интересите на своите клиенти и липсата на правна регулация на европейско и национално ниво Интернешънъл Асет Банк АД не купува, регистрира или продава виртуални валути, не приема поръчки за трансфер и се въздържа от изпълнението на преводи, свързани с трансакции на такива валути (например bitcoin, ethereum, ripple и други, наречени виртуални валути), поради следните причини:

 

-        Не съществува законова регулация, както на национално, така и на европейско ниво по отношение на търговията, участниците в нея и платформите, осигуряващи възможност за плащане с виртуални валути.

 

-        Виртуалните валути към настоящия момент не са законно платежно средство.

 

-        Плащанията, свързани с виртуална валута, се определят като високорискови поради повишения риск от изпълнение на транзакции, които могат да послужат за целите на престъпления като изпиране на  пари и финансиране на тероризъм и избягване на санкции.

 

-        Високи нива на анонимност относно собствениците и получателите на тези транзакции.

 

-        Въздържание на банките кореспонденти на Интернешънъл Асет Банк АД от изпълнение на валутни преводи, свързани с търговия на виртуални валути, както и всички свързани с тях дейности като добиване и поддържане на валутите и/или обслужване на борси/платформи за виртуални валути.

 

-        Липса на нормативна защита за потребителите на подобен вид услуги.

 

Политиката на Интернешънъл Асет Банк АД е в пълно съответствие с тази на Европейският банков орган (EBA) и Специалната група за финансови действия (FATF) относно мерките срещу изпирането на пари, които препоръчват на банките да не регистрират, купуват или продават виртуални валути за своя собствена сметка или за сметка на техните клиенти и да се отнасят с повишено внимание по отношение на тези валути.