Интернешънъл Асет Банк АД използва бисквитки с цел да направи работата в интернет страницата си по-функционална и ефективна. Научете повече за това тук.

Съгласен
Интернешънъл Асет Банк АД с промоция по кредитите Асет Техника и Моята Евросубсидия+

Интернешънъл Асет Банк АД с промоция по кредитите Асет Техника и Моята Евросубсидия+


Считано от 1 март 2015 г., Интернешънъл Асет Банк АД стартира промоционална кампания по два от кредитните си продукти: Асет Техника и Моята Евросубсидия+, предназначени за бенефициенти по програми на Европейския съюз. Новите юбилейни предложения отразяват още по-добре клиентските потребности в сегмента, като осигуряват на кредитополучателите съчетание от гъвкавост, изгодни финансови условия, облекчени изисквания за обезпечение и максимално опростена процедура.

Асет Техника е инвестиционен кредит, позволяващ придобиване на собственост, чрез покупка на нови машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства на база вече сключени договори  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програми на ЕС. По-ниски лихвени нива, увеличен максимален размер на кредита и облекчената процедура за кандидатстване са само част от подобрените параметри по случай юбилейната 2015 година.


Моята Евросубсидия+ е кредит за оборотни средства, позволяващ финансиране с цел закупуване на семена, посадъчен материал, изкуствени торове, отглеждане на животни, извършване на агроекологични дейности, биологично земеделие и др., с обхват от над 20 схеми и мерки за плащания от ДФ „Земеделие”. Размерът на кредита достига до 90% на база представено Заявление за подпомагане или издадено Удостоверение от ДФ „Земеделие” за текущата стопанска година, а юбилейната оферта предоставя намаление с 0.25% на лихвения процент за първата година от срока на заема.


Интернешънъл Асет Банк АД ще продължи през цялата настояща година да предлага многообразие от продукти с промоционални параметри и условия, в отговор на променящата се динамика в пазарната среда и нарастващите клиентски потребности. При нужда от повече информация относно специалните юбилейни предложения, клиентите могат да посетят клоновата мрежа на Банката, да се обадят на националния телефон 0800 12 422 (безплатно от цялата страна за абонати на фиксираната мрежа на Виваком) или да разгледат новата страница www.iabank.bg.