Интернешънъл Асет Банк АД

Контакти

Силистра

клон Силистра

Директор Христина Вълева
ул. “Петър Бояджиев” 1
тел. 086/82-07-81
факс: 086/82-07-82
E-mail: silistra@iabank.bg