Интернешънъл Асет Банк АД

За малки и средни фирми За корпоративни клиенти За физически лица За общини и бюджетни предприятия
Кредитиране
Разплащания
Картови продукти
Чекове
Консултиране
Други услуги
Кредитиране
Картови продукти
Чекове
Разплащания
Консултиране
Други услуги
Спестовни продукти
Кредитиране
Картови продукти
Чекове
Разплащания
Други услуги
Кредитиране
Картови продукти
Консултиране
Общини - клиенти
Други услуги

На фокус
22 април 2014 Интернешънъл Асет Банк АД с нови атрактивни условия за финансиране на земеделски стопани

От 22 април 2014 г. Интернешънъл Асет Банк АД допълва и актуализира продуктовото си портфолио, като предлага пълна гама от продукти за земеделски производители.

На фокус
31 март 2014 Интернешънъл Асет Банк АД с нова услуга за автоматично плащане на битови сметки

Считано от 01.04.2014 г. Интернешънъл Асет Банк АД стартира предлагането на нова услуга за автоматично плащане на битови сметки – „Асет електронни битови сметки”.