Интернешънъл Асет Банк АД

За малки и средни фирми За корпоративни клиенти За физически лица За общини и бюджетни предприятия
Кредитиране
Разплащания
Картови продукти
Чекове
Консултиране
Други услуги
Кредитиране
Картови продукти
Чекове
Разплащания
Консултиране
Други услуги
Спестовни продукти
Кредитиране
Картови продукти
Чекове
Разплащания
Други услуги
Кредитиране
Картови продукти
Консултиране
Общини - клиенти
Други услуги

На фокус
09 юли 2014 Интернешънъл Асет Банк АД разширява клоновата си мрежа

През последния месец Интернешънъл Асет Банк АД разшири клоновата си мрежа в югозападна България.

На фокус
01 юли 2014 Интернешънъл Асет Банк АД с промоционална кампания по кредитния продукт за малки и средни предприятия „Асет Микрокредит”

В периода 1 юли – 31 август 2014 г., Интернешънъл Асет Банк АД стартира промоционална кампания по продукта за малки и средни предприятия „Асет Микрокредит”.