Интернешънъл Асет Банк АД

За малки и средни фирми За корпоративни клиенти За физически лица За общини и бюджетни предприятия
Кредитиране
Разплащания
Картови продукти
Чекове
Консултиране
Други услуги
Кредитиране
Картови продукти
Чекове
Разплащания
Консултиране
Други услуги
Спестовни продукти
Кредитиране
Картови продукти
Чекове
Разплащания
Други услуги
Кредитиране
Картови продукти
Консултиране
Общини - клиенти
Други услуги

На фокус
31 март 2014 Интернешънъл Асет Банк АД с нова услуга за автоматично плащане на битови сметки

Считано от 01.04.2014 г. Интернешънъл Асет Банк АД стартира предлагането на нова услуга за автоматично плащане на битови сметки – „Асет електронни битови сметки”.

На фокус
27 февруари 2014 Годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД

На 27 февруари 2014 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Интернешънъл Асет Банк АД, на което бяха взети няколко важни решения: